2017-04-12 : Årsmöte BTK 20170506

DAGORDNING

Vid ordinarie årsmöte för 2016, med medlemmarna i BTK vid Björboholms tennisbana.

2017-05-06 kl. 11:30. Bjöboholmsparken.

 1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Öppnande av mötet och val av dess ordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Framläggningen av styrelsens årsredovisning.
 5. Revisorns berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Förändra antalet personer i styrelsen och valberedningen då klubben blivit mindre. Vilket kommer innebära en förändring i stadgarna § 5.
 8. Val av:
 9. 7:1 Styrelsens och klubbens ordförande samt här utöver en ordinarie styrelseledamot för tiden tills dess näst nästa ordinarie årsmöte genomförts.

  7:2 Två styrelsesuppleanter för tiden in tills nästa ordinarie årsmöte genomförts.

  7:3 En ordinarie revisor för tiden tills nästa ordinarie årsmöte genomförts.

  7:4 En revisor suppleant för tiden tills nästa ordinarie möte genomförts.

  7:5 Tre ledamöter av valberedningen för tiden tills nästa ordinarie möte genomförts.

 10. Information om tränings och tävlingsspel.
 11. Övriga frågor.
 12. Avslutning av mötet.

Skrivet av: Peter Lampret
Datum: 2017-04-12

Nyhetsarkiv
Maj 2019
4:e Välkomna på ...
5:e Årmöte

April 2017
12:e Årsmöte BTK ...
15:e ÅRSMÖTE 2016...
19:e VÄLKOMMEN ATT SPE...
12:e Årsberättels...
6:e Städdag lörd...

Juni 2010
9:e Domare ett måste !!

April 2010
4:e Tenniskolan för b...

Oktober 2009
4:e Avslutning HT 2009 den...

Äldre nyheter